Algemene informatie

 

Prijsstelling en extra arrangementen:

 

Arrangementen zaalhuur per uur                                                                6,00 per persoon

Arrangementen zaalhuur per dagdeel                                                       € 15,00 per persoon

Arrangementen zaalhuur per dag inclusief koffie/thee                              € 30,00 per persoon

Arrangementen bepaalde kantoren en spreekkamers alleen per dag      € 50,00 per kantoor

 

Extra arrangementen:

Naast onze reguliere prijsstelling zijn er in combinatie met de huur van één van de ruimtes een aantal extra arrangementen mogelijk tegen een geringe meerprijs. Hieronder staan een aantal basis opties met de meerprijs per persoon.

Frisdrank arrangement
€ 4,50 p.p.       – Gedurende 1 dagdeel onbeperkt gebruik van frisdranken tijdens uw meeting

Lunch arrangement 
€ 12,50 p.p.       – Luxe lunch (huisgemaakte soep, fruit, luxe belegde broodjes, warme snack naar keuze)

Gebak arrangement
€ 2,95 p.p.       – Keuze uit een assortiment van huisgemaakte cakes, koekjes en taarten.

Borrel arrangement
€ 7,50 p.p.p.u.
– Als u na uw overleg nog wat na wilt borrelen kan dit in het restaurant of uw vergaderzaal. Voor de borrel is er de keuze uit een assortiment van (huis)wijn, bier en fris.

Borrelhapjes arrangementen
€ 3,50 p.p.       Plank met vers brood met tapenade, olijven, noten en pinda's
€ 6,00 p.p.       Plank met vers brood met tapenade, olijven, noten en pinda’s
                        en een mix van diverse soorten worst en kaas
€ 7,50 p.p.       Luxe hapjes arrangement

Diner arrangement
Vanaf € 20,00 p.p. kan al een maaltijd of buffet samengesteld worden. In overleg met de kok zijn er uiteraard veel meer mogelijkheden voor bijvoorbeeld private diner of a la carte.

Weekend- en avondtoeslag

Het [Stikkerbuilding] is gedurende werkdagen geopend van 07-19 uur. Zaalhuur buiten deze tijden is uiteraard mogelijk, voor groepen tot 10 personen wordt hiervoor een toeslag gerekend op de zaalhuur van 25%.

(Prijzen zijn exclusief btw)

 

Voordelen locatie Business & Training Center Arnhem, gevestigd in Stikkerbuilding:

  • Persoonlijk en gastvrij
  • Ruime parkeergelegenheid op eigen terrein

  • Goed bereikbaar met openbaar vervoer

  • Gratis gebruik van WIFI

  • Professionele uitstraling

  • Alle presentatievoorzieningen beschikbaar

  • Catering wordt verzorgd door de vriendelijke en gastvrije medewerkers van  restaurant De Buutplek

  • Restaurant De Buutplek is gevestigd in het gebouw. Zij maken gebruik van dagverse en huisgemaakte ( bij voorkeur biologische ) streekproducten.

    

Algemene voorwaarden

 

Op alle offertes en facturen afgegeven door Coöperatie Business & Training Center Arnhem zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing.

Artikel 1.

Alle offertes die door Business & Training Center Arnhem zijn opgesteld zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van een maand.

Artikel 2.

Opdrachten die aan Business & Training Center Arnhem worden verstrekt leiden tot een inspanningsverplichting jegens opdrachtgever.

Artikel 3.

Derden kunnen aan de dienstverlening van Business & Training Center Arnhem geen rechten ontlenen. Opdrachtgever vrijwaart Business & Training Center Arnhem voor alle aanspraken van derden ter zake.

Artikel 4.

Elke aansprakelijkheid van Business & Training Center Arnhem voor tekortkomingen van door Business & Training Center Arnhem ingeschakelde derden is uitgesloten.

Artikel 5.

In het geval dat als gevolg van de uitvoering van een opdracht of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor Business & Training Center Arnhem aansprakelijkheid draagt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag waarop de door Business & Training Center Arnhem gesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.

Artikel 6

In rekening gebrachte bedragen dienen binnen twee weken na factuurdatum te zijn bijgeschreven op de Triodos bankrekening van Business & Training Center Arnhem. Bedragen in rekening gebracht inzake deelname aan workshops, opleidingen en trainingen dienen 2 weken voor aanvang te zijn bijgeschreven op de Triodos bankrekening van Business & Training Center Arnhem. Alle kosten die voortkomen uit een incassoprocedure, waaronder de wettelijke rente vanaf de eerste dag van overschrijding van de betalingstermijn, zijn geheel voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 7.

Een geannuleerd gesprek of huur kantoor en/of presentatieruimte zal in rekening worden gebracht als dit gesprek of het gehuurde binnen 48 uur voorafgaand aan het geplande tijdstip wordt geannuleerd. Deelnamekosten aan workshops en trainingen zijn verschuldigd wanneer:

Annulering plaatsvindt binnen twee weken voor aanvang; het volledige bedrag is verschuldigd

Annulering plaatsvindt binnen vier weken voor aanvang; 50% is verschuldigd

Annulering plaatsvindt binnen drie maanden voor aanvang; er wordt € 25 administratiekosten in rekening gebracht

Artikel 8.

Business & Training Center Arnhem behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

 

Deze algemene voorwaarden worden verstrekt bij de eerste facturering, zijn opvraagbaar en zijn ook te vinden op www.btc-arnhem.com

 

 

Algemene voorwaarden Business & Training Center Arnhem 2017

   

Disclaimer

Door onze website te bezoeken en de gewenste informatie hier aangeboden te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de inhoud en toepasselijkheid van de disclaimer.

De informatie vermeld op onze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op onze website worden ontleend. Hoewel wij, als Business & Training Center Arnhem, bijzonder veel aandacht besteden en zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Business & Training Center Arnhem garandeert niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren of vrij zal zijn van virussen. Uiteraard doen wij er alles aan dit te voorkomen. Business & Training Center Arnhem wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten

Op onze website van Business & Training Center Arnhem staan links naar websites van derden. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van deze websites van derden. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door ons niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid. Uiteraard waken wij uit betrokkenheid zorgvuldig over de inhoud en gedragingen van partners. 

Informatie gebruiken

Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s) berusten bij Business & Training Center Arnhem. Het is niet toegestaan informatie op deze website over te nemen, te kopiëren, te downloaden of op enige manier openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van Business & Training Center Arnhem. Het is wel toegestaan informatie op onze website af te drukken en/of te downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen

Wij hebben het recht de aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het is raadzaam om regelmatig te controleren of de op of via onze website aangeboden informatie, met inbegrip van onze disclaimer, gewijzigd is.

Toepasselijk recht

Op onze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement Arnhem.